Trzyniec2

Realizacja domu o konstrukcji szkieletowej w Trzyńcu.