Sól Kiczory

Budowa domu jednorodzinnego z bali o grubości 20cm i profilu prostym, w malowniczej, górskiej miejscowości.